Storyjumper book

Zapraszam do obejrzenia elektronicznej książeczki, która jest podsumowaniem udziału naszego przedszkola w projekcie eTwinning. Książeczka powstała ze zdjęć prac Naszych wychowanków, a przedstawiających prace dzieci oraz przedszkolaki podczas aktywności. Dziękuję za zaangażowanie. Koordynator projektu Ewa Skwarka. https://www.storyjumper.com/book/read/157967021/64779706e274a

Dyżur wakacyjny – przyjęte dzieci

Szanowni Państwo. Wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli karty zapisu do godziny 10.00 zostały przyjęte na dyżur wakacyjny (do numeru 66). Gwarancją zachowania miejsca jest dokonanie wpłaty za wyżywienie do dnia 16.06. NUMER KONTA WYŻYWIENIE : 04 1240 6351 1111 0010 8769 3080 Uprzejmie prosimy w tytule przelewu wpisać: DYŻUR WAKACYJNY, imię oraz nazwisko dziecka

Próbna ewakuacja

24 kwietnia 2023 roku odbyła się w naszym przedszkolu próbna ewakuacja. Celem przeprowadzonych ćwiczeń było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku. Przebieg działań był nadzorowany przez strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie.Ta też … Czytaj dalej

Dyżur wakacyjny

ZASADY ORGANIZACJI DYŻURU WAKACYJNEGO w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023

Światowy Dzień Sztuki

15 kwietnia to Światowy Dzień Sztuki, który w tym roku jest dla Nas szczególnie ważny ponieważ realizujemy w tym roku zadanie pt. „ Mimo niewielkich opadów udało się tego dnia zorganizować przedszkolne spotkanie integracyjne. Każda rodzina podpisała się na palecie w kolorze swojej grupy. Zebraliśmy się w około maszyny „Fabryka Kolorów” która przydzielała grupom kolejne … Czytaj dalej

Warsztaty Wielkanocne

Przed Świętami Wielkanocnym udaliśmy się na wycieczkę do gospodarstwa agroturystycznego „Cztery Pory Roku” w Warszawie. Na miejscu odwiedzaliśmy zagrody tutejszych zwierząt. Były między innymi: kury, kogut, gęsi, indyk, kaczki, przepiórki, bażanty, świnki wietnamskie, króliki, świnki morskie. Obserwowaliśmy różnice pomiędzy jajkami poszczególnych ptaków. Mieliśmy przerwę na placu zabaw, pamiątkowe zdjęcie na traktorze, przeprawę przez drewniany labirynt … Czytaj dalej

Informacja o wynikach rekrutacji

Szanowni Rodzice Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wywieszone są w placówce, a po zalogowaniu się rodzica do systemu rekrutacyjnego na stronę internetową Portal Oświatowy – Rekrutacje 2023/2024 (piaseczno.eu) widnieje informacja czy dziecko zostało przyjęte/nieprzyjęte.

Skip to content