WRZESIEŃ

1 – 10.09.2021

Witamy Przedszkole

  • zapoznanie dzieci z salami przedszkolnymi
  • ustalenie grupowych kodeksów
  • poznanie terenu przedszkolnego

13 – 24.09.2021

Wakacyjne podróże

  • 17.09 – sprzątanie świata około przedszkolnego
  • 23.09 – Dzień spadającego liścia – przywitanie Jesieni

27.09 – 1.10.2021

Projekt badawczy – GRZYB

  • przygotowanie siatki wiedzy i siatki pytań dotyczącej grzybów
  • oglądanie żywych okazów
  • poszukiwanie grzybów w przedszkolnym lesie

Kalendarium