Zarządzenie w sprawie ustalenia przerw w pracy publicznych przedszkoli