Akredytacja Programu Erasmus +

Niezmiernie miło nam poinformować, że Przedszkole nr 8 w Piasecznie przystąpiło do realizacji Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno na lata 2021 – 2027. Przystąpienie do Akredytacji umożliwia regularne otrzymywanie dofinansowania na działania związane z mobilnością nauczycieli w ramach programu Erasmus+.

Akredytacja programu Erasmus +  

Przedszkole nr 8 w Piasecznie przystąpiło do Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno na lata 2021-2027. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2022 do 31.08.2027 r.  

Główne cele: 

  • rozszerzenie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w szkoleniach wyjazdowych i kontynuacja nauki języka po powrocie z mobilności; 
  • rozwijanie kompetencji przywódczych niezbędnych do prowadzenia placówki i zarządzania nią oraz realizacji dodatkowych projektów, w których placówka uczestniczy; 
  • rozwijanie metodyki pracy poprzez poznanie metody projektów STREAM, 
  • ekologia i aktywizacja uczniów.  

Uczestnictwo naszego przedszkola w gminnej akredytacji jest kontynuacją dotychczasowych działań placówki w zakresie rozwijania umiejętności językowych i metodycznych kadry w oparciu o projekty Erasmus+. Do tej pory zrealizowaliśmy dwie własne akredytacje: 

  • W roku 2017 nauczycielki z naszego przedszkola uczestniczyły w kursie językowym w Wielkiej Brytanii,  
  • W roku 2022 wzięłyśmy udział w kursie językowym w Irlandii.  

Skip to content