Czapka Absolwenta Z Dyplomem | Premium Wektor

Serdecznie zapraszamy na uroczyste zakończenie pt. “WSPOMNIEŃ CZAR”, rodziców dzieci, które w tym roku kończą edukację przedszkolną.

czwartek : 24.06.2021

godzina 16.00

Prosimy o ograniczenie osób uczestniczących w uroczystości
tylko do rodziców dzieci, ze względu na trwającą pandemię.

ZAPROSZENIE