Przedszkole nr 8 Zwycięzcą Konkursu Grantowego Fundusz Naturalnej Energii.

Z przyjemnością i ogromną satysfakcją informujemy, że nasza Ósemka została zwycięzcą XII edycji prestiżowego konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii. Opracowany przez nauczycielki Agnieszkę B, Justynę P i Dominikę G projekt „ Ogród czterech żywiołów – przyrodnicze centrum zdrowia, nauki i relaksacji” został doceniony i wyróżniony przez jury konkursowe za kreatywność i innowacyjność rozwiązań . Przedszkole uzyskało dotację w wysokości 18 000 zł , które  w pełni przeznaczy na realizację zaplanowanych zadań projektowych. Autorkom zwycięskiego projektu serdecznie gratulujemy. 

GAZ-SYSTEM dla natury – O konkursie
Sukces XII edycji Funduszu Naturalnej Energii – ponad 300 wniosków w konkursie.
GAZ-SYSTEM ogłasza wyniki konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii – 42 laureatów otrzyma dofinansowanie, którego łączna wartość przekroczy 400 000 zł. W 6 województwach zwycięzcy XII edycji konkursu zrealizują swoje autorskie projekty z korzyścią dla środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.
XII edycja Funduszu Naturalnej Energii odbyła się pod patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem społecznym konkursu została Fundacja Nasza Ziemia. Konkurs skierowany był m.in. do samorządów, placówek edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie 6 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego i zachodniopomorskiego. Poszanowanie wody i energii, wyzwania związane ze zmianami klimatu i zachowanie bioróżnorodności, to tematy z jakimi zmierzyli się uczestnicy konkursu.
W XII edycji konkursu Jury nagrodziło 42 projekty, a 3 najlepsze wyróżniło za innowacyjne rozwiązania i kreatywność, przyznając dodatkowe kwoty dofinansowania na rozwój inicjatyw i zakup pomocy dydaktycznych:


I miejsce i 18 000 zł całego dofinansowania dla Przedszkola Nr 8 w Piasecznie na realizację i rozwój projektu „Ogród czterech żywiołów – przyrodnicze centrum zdrowia, nauki i relaksacji”.


II miejsce i 17 000 zł całego dofinansowania dla Fundacji Szkoła z Charakterem im. Edyty Stein w Gliwicach na realizację i rozwój projektu „Elektryczność z wiatru i wody”.
III miejsce i 16 000 zł całego dofinansowania dla Stowarzyszenie Sportownia Poręba na realizację i rozwój projektu „Przystanek Natura”.

https://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/
Skip to content