Pierwszy dzień WIOSNY

Pierwszy dzień wiosny przedszkolaki uczciły uczestnicząc w artystycznym wydarzeniu. Wszystkie grupy obejrzały teatrzyk w wykonaniu aktorów pod tytułem „Leśne S.O.S.” Dwa leśne stworki Nimfa Wodna i Żołędziak  zwróciły uwagę dzieci na naganne zachowania ludzi wobec świata przyrody. Zanieczyszczony las oraz rzeka  nie wzbudziły zachwytu naszych wychowanków. Żywo reagowały na wszelkie negatywne zachowania Bałaganiarzy, którzy pojawiali się w spektaklu. Przedstawienie skończyło się pięknym przesłaniem do dzieci, które w imieniu przyrody wygłosili bohaterowie. Przedszkolaki złożyły zielone ślubowanie , wspólnie posprzątały las i rzeczkę oraz zaśpiewały piosenkę „Zielono mi”.  Teatrzyk przyczynił się do promowania postaw proekologicznych wśród najmłodszych .

Skip to content