Miasteczko Ruchu Drogowego

 W nowy rok szkolny  wkroczyliśmy utrwalając zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  Z pomocą pracowników Straży Miejskiej, którzy przybyli do nas z Miasteczkiem Ruchu Drogowego,   utrwalaliśmy zdobyte  umiejętności  w praktyce. Podzieleni na dwie grupy  pieszych i kierowców, przystrojeni w kamizelki z emblematami pojazdów, próbowaliśmy jak najlepiej odegrać swoje role w zabawie. Łatwo nie było. Zdarzało się wiele pomyłek. Czasami ktoś wszedł na pasy nie rozglądając się na boki, innym razem pomylone zostały kolory świateł. Nasi goście ze Straży Miejskiej pilnie obserwowali zabawę dzieci, wyłapywali każde przewinienie na drodze,  tłumaczyli wytrwale poznane zasady, zwracali uwagę na zachowanie ostrożności. Po wielu próbach  przechodzenia przez ulicę  w miasteczku drogowym zapanował ład i porządek.
Ważna lekcja z bezpieczeństwa  została odrobiona na 5. Teraz bezpiecznie możemy wyruszyć na pierwszy nasz jesienny spacer.

Skip to content