Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odwołane

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze? dla dzieci których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki. W okresie od 16 marca do 25 marca przedszkole nie będzie prowadziło zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania […]