1, 2, 3 PRZEDSZKOLAKI TO MY!!!

Najtrudniejszy pierwszy krok mamy już chyba za
sobą…..Mówią tak nauczyciele, panie pomoce, rodzice i chyba czują też same dzieci…..
Nasze nowoprzyjęte Maluszki z dnia, na dzień w przedszkolnych
realiach, radzą sobie coraz lepiej. Coraz też odważniej przekraczają próg przedszkola, witają się z paniami i włączają do wspólnych zadań.
Ucichły płacze, nie leją się łzy, na twarzach gości uśmiech, a w
przedszkolnych salach słychać wesoły gwar i twórczą zabawę.
Dlatego też wychowawcy wspólnie z Panią Dyrektor podjęli
decyzję, że Maluszki są już gotowe, i że to jest właściwy czas, by
zorganizować „Pasowanie na Przedszkolaka”!
Wspólne spotkanie dwóch najmłodszych grup: grupy I i grupy
„Misie” odbyło się 19.10.2022 w budynku dużego przedszkola.
Wszyscy odświętnie ubrani przybyli o wyznaczonej godzinie. Były tańce, zabawy i recytowane wierszyki. Wirowały pary, kółeczka i taneczne węże. Wszyscy bawili się znakomicie i czas upływał nam na wesołej zabawie. Ukoronowaniem spotkania było oczywiście złożenie, na ręce Pani Dyrektor „Przysięgi Przedszkolaka” i pasowanie wielką kredką na przedszkolaka przez wielkie „P”. Na
koniec zaśpiewaliśmy wspólnie unowocześnioną wersję tradycyjnej
piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek”(sł. Majka Jeżowska) i pełni
wrażeń wróciliśmy do codziennych rytuałów.
Miło jest nam, że nasza Ósemkowa społeczność powiększyła się
i razem możemy tworzyć rozdział wspólnej historii naszego
Przedszkola.

Skip to content