Programy i projekty

Projekty edukacyjne

A) Przedszkole bez zabawek

Innowacja pedagogiczna alternatywna forma pracy z dziećmi realizowana w miesiącu listopadzie rozwijająca aktywność twórczą dzieci poprzez samodzielne wykonywanie zabawek z materiałów wtórnych. Innowacja realizowana w grupach 4,5,6 – latków przy dużym zaangażowaniu środowiska rodzinnego. Finałem projektu jest rodzinny konkurs ekologiczny w każdym roku odbywający się pod innym hasłem. Rodzice wraz z wychowankami wykonali m.in. „Ptaki cudaki”, „Eko jeże”, „Rupaki”. Przez ostatnie dwa lata konkurs ekologiczny odbywał się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno .

B) Mój zawód ! Moje pasje!

Projekt ma na celu rozszerzenie treści z zakresu edukacji społecznej; realizowany przy dużym współudziale rodziców dzieci – dotyczy poszerzenia wiedzy na temat zawodów oraz pasji najbliższych członków rodziny.

C) Zapraszamy ptaki do ogrodu

Projekt edukacyjny realizowany w ramach grantu zdobytego w konkursie ekologicznym Eko odkrywcy II przeznaczony dla dwóch najstarszych grup przedszkolnych. Projekt wzbogacał treści programowe z zakresu edukacji przyrodniczej. Wychowankowie uczestniczyli m.in.: w warsztatach edukacyjnych organizowanych w Nadleśnictwie Chojnów, Nadleśnictwie Pionki, w warsztatach kulturalno-społecznych, w wycieczkach krajoznawczych, konkursach przyrodniczych, prowadzili systematycznie obserwacje przyrodnicze na terenie ogrodu przedszkolnego.

D) Projekty badawcze

Realizowanie zagadnień o dużej wartości poznawczej poprzez działania badawcze (eksperymenty, doświadczenia) połączone z pracą w terenie i aktywnym udziałem ekspertów wskazanych przez dzieci. Na przestrzeni lat zrealizowano następujące projekty badawcze: Liście, Kwiaty, Drzewa, Kot, Parki Narodowe, Pomidor, Tropy leśne, Jajko, Woda, Ptaki, Grzyby, Konstrukcja człowieka.

Nasze programy

A. Programy własne:

1. Adaptacja – program wspomagający środowisko rodzinne wychowanków. Jego głównym celem jest wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia w warunkach zinstytucjonalizowanych poprzez umożliwienie mu poznawania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz przygotowanie rodziców do udzielenia dziecku wsparcia psychicznego i pomocy w procesie przystosowania.

2. Wędrowiec – program wspierający edukację turystyczną i regionalną dziecka; główne cele programu to rozbudzanie w wychowankach zamiłowania do turystyki pieszej nizinnej, wzbogacenie wiedzy na temat własnego regionu, dostarczanie prawidłowych wzorów rekreacji ruchowej. Jednym z zadań programu jest zdobycie przez wychowanków odznaki turystycznej dla najmłodszych „siedmiomilowe buty”.

3. Chcę być bezpieczny – program profilaktyczny przedszkola, uwrażliwia dzieci na dbałość na bezpieczeństwo własne oraz innych. Zadania programu koncentrują się wokół następujących zagadnień: Bezpieczne przedszkole, Bezpieczny dom, Bezpiecznie na drodze, Pies wróg czy przyjaciel, Powiedz NIE obcemu, Bezpieczne wakacje. Program realizowany przy współpracy środowiska lokalnego.

4. Z korektywą za pan brat – program profilaktyczny dotyczący zapobiegania wad postawy u dzieci oraz korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała.

5. Bystre ucho – program wspomagający realizowany w ramach pracy dydaktyczno-wyrównawczej mający na celu m.in.: wspomaganie rozwoju mowy dzieci, rozwijanie słuchu fonemowego, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

B. Programy ogólnopolskie

1. Szkoła promująca zdrowie – program dla szkól i przedszkoli, ma na celu realizację zadań stwarzających warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez aktywne działania prozdrowotne. Przez trzy lata placówka realizowała zadania wymagane w programie współpracując ściśle w tym zakresie ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym. We wrześniu 2016 roku Przedszkole nr 8 zostało włączone do Mazowieckiej Sieci szkół Promującej Zdrowie. W ramach edukacji zdrowotnej staramy się m.in.: wyposażyć wychowanków w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania prawidłowych wyborów dotyczących zdrowego stylu życia.

2. Protegemos as crianças – o objetivo do programa é proteger as crianças contra a viol?ncia por parte de adultos e colegas. O programa é coordenado pela Children’s Strength Foundation. Estamos no processo de criar uma política amplamente compreendida de proteger as crianças de danos. Direcionaremos nossas atividades para a equipe, pais e responsáveis ??de nossas alas, também equiparemos as crianças com conhecimento sobre como evitar ameaças e a possibilidade de obter ajuda e apoio em situaç?es difíceis da vida. Os professores responsáveis ??pela implementaç?o do programa participam de uma série de treinamentos organizados por funcionários da Fundaç?o DDS.