Ósemkowy team

Ósemkowy team

Nauczyciele „Ósemki” to ludzie z wielką pasją, w pełni zaangażowani w swoją pracę. Większość kadry posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe m.in.: w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego, terapii pedagogicznej, prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, zdolności informatycznych . Nadrzędnym celem jaki stawiamy sobie w codziennej pracy jest odnalezienie w dziecku jego naturalnych zdolności i pomoc w określeniu mocnych stron . Przyglądając się pędzącej rzeczywistości i związanymi z nią nieustannymi zmianami, chcąc się w niej odnaleźć nie stoimy w miejscu. Stale poszukujemy swojej tożsamości, indywidualnego stylu pracy nieustannie podejmujemy nowe wyzwania. Nasi nauczyciele opracowują i realizują programy własne, innowacje pedagogiczne, poszukują wciąż nowych metod pracy, ubiegają się o granty, fundusze unijne na realizację autorskich projektów edukacyjnych. ustawicznie podnoszą swoje umiejętności i bogacą warsztat pracy w zakresie wychowania i nauczania. Swoim bogatym doświadczeniem dzielą się z innymi pedagogami na łamach ogólnopolskich periodyków i czasopism pedagogicznych, są autorami wielu publikacji dotyczących m.in. organizacji zajęć dydaktycznych, imprez integracyjnych z rodzicami, realizacji projektów badawczych, konstruowania wniosków grantowych. Nauczyciele dyplomowani pełnią funkcję opiekunów praktyk studenckich.

Wszystkie nasze działania przyczyniają się do podnoszenia, jakości pracy placówki, wzbogacając jej ofertę edukacyjną i roztaczają przed nauczycielami wachlarz nowych możliwości i poszukiwań. Należy pamiętać, że każde nowe wyzwanie, jakie podejmuję placówka wymaga połączenia sił, wiedzy, doświadczenia, umiejętności i zaangażowania. Realizacja tych wizji w pojedynkę nigdy nie będzie kluczem do sukcesu ogółu. Dlatego tak ważna jest dla nas praca zespołowa. Przecież człowiek w drużynie jest silniejszy, mądrzejszy, pewniejszy siebie. Dużo wymagamy od siebie, ale też od środowiska rodzinnego, z którymi ściśle współdziałamy oferując bogatą propozycję form współpracy. Od rodziców otrzymujemy to co dla nas najważniejsze: szacunek, zrozumienie, otwartość na współpracę, zaangażowanie w propozycje edukacyjne. Nie wyobrażamy sobie, żeby w naszej przedszkolnej układance zabrakło najważniejszych puzzli prowadzących do sukcesu dziecka. A więc:

  • wysoko wykwalifikowanej kadry
  • zaangażowanego środowiska rodzinnego
  • dobrej diagnozy
  • bogatej oferty edukacyjnej.